Chyba nie ma wątpliwości, że nierozłączka fischera w mutacji opaline Ino to piękny ptak. Nie łatwo jest go jednak kupić.

A nawet jeśli można kupić to czyż nie byłoby satysfakcją wyhodować sobie samemu ptaki w takiej kombinacji mutacji? Dla tych którzy chcieliby podjąć to wyzwanie hodowlane przygotowałem krótki wpis jak się do tego zabrać.

Z pewnością dróg do dojścia do ptaków agapornis fischeri w mutacji opaline NSL Ino green jest kilka ja postaram się przedstawić tą rokującą najlepiej :-).

Na początek jednak przypomnienie co do zapisu przy opisach kojarzeń.

Otóż pierw występuje nazwa mutacji ptaka. Ukośnik po nazwie mutacji oznacza, że ptak jest szpaltem na inną recesywną mutację. Przypominam, że nie może być szpalta na mutację dominującą. Tak więc zapis np. Ino green /opaline będzie oznaczał, że ptak jest w mutacji Ino ale jest też szpaltem na opal, czyli jest nosicielem genu "opaline" na jednym chromosomie. Ptak może być podwójnym szpaltem, np: green/opaline/NSL ino oznacza, że jest to zielony ptak ale szpalt zarówno na opal jak na Ino.

Przy zapisie kojarzonej pary pierw wymieniamy samca a następnie po znaku "x" samicę (ma to szczególne znaczenie w przypadku ptaków w mutacjach sprzężonych z płcią).

Proszę również mieć na uwadze, że % podawane przy wynikach kojarzeń to jest prawdopodobieństwo, czyli np wynik 25% szans, wcale nie jest jednoznaczny z tym, że co czwarty młody będzie w oczekiwanej mutacji. Jak to jest ze statystyką, możemy mieć szczęście i mimo wyniku 12,5% mieć np połowę młodych w takiej mutacji ale możemy też mieć pecha i przy wyniku 25% nie mieć żadnego młodego w tej mutacji.

Zatem do rzeczy. - chcemy wyhodować ptaki opaline Ino (NSL) green. Ważne, że w przypadku agapornis fischeri mutacja Ino nie jest sprzężona z płcią (No Sex Linked). Trzeba również wziąć pod uwagę, że jeśli planujemy cały proces oprzeć tylko na ptakach przez siebie wyhodowanych to jedna para "startowa" nie wystarczy, gdyż w kolejnych kojarzeniach musieli byśmy użyć ptaki spokrewnione ze sobą bardzo blisko. No i oczywiście zakładamy też, że nie mamy żadnego opaline NSL ino green na start - to byłoby za łatwe :-)

Krok pierwszy - startowy (wyjściowy):

opalino

Kojarzenie 1. (zielony opal samiec x samica Ino)
opaline green x NSL ino green
50% szans na green / opaline / NSL ino (samce)
50% szans na opaline green/NSL ino (samice)

Kojarzenie 2. (samiec Ino  x samica opal zielony)
NSL ino green
x opaline green
50% szans na green / NSL ino / opaline (samce)
50% szans na green / NSL ino (samice)

Dzięki kojarzeniu 1. jesteśmy w stanie na podstawie wyglądu zidentyfikować od razu płeć młodych. W obu kojarzeniach (1 i 2) samce będą podwójnymi szpaltami.

Oczywiście mając odpowiednie ptaki można krok pierwszy pominąć. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w takim wypadku musimy nabyć ptaki od hodowcy rzetelnego i zaufanego. Ponieważ szpaltów nie jesteśmy w stanie rozpoznać i możemy polegać tylko na rzetelności i wiedzy hodowcy od którego je kupimy. Pomyłka może nas kosztować stracony sezon w nadzieji na młode, których nie mamy szansy uzyskać, jeśli rodzice nie są w założonych w skojarzeniu mutacjach a na dadatek nie mamy wtedy pewności, czy kolejne pokolenie będzie takimi szpaltami jak by wynikało z genetyki i wykorzystując je do kolejnych kojarzeń możemy stracić kolejne sezony.

Krok drugi - wykorzystujemy młode samce z kroku pierwszego, które są podwójnymi szpaltami. W zasadzie obojętnie z którego skojarzenia byśmy je wybrali ale w kojarzeniu 1, bez badań DNA znamy od razu płeć młodego (na podstawie fenotypu - wyglądu) więc łatwiej wziąć z takiego kojarzenia. Łączymy go z niespokrewnioną samicą Ino.

Kojarzenie 3. (samiec zielony podwójny szpalt x samica Ino)
green / opaline / NSL ino x NSL ino green
12,5% szansy na samicę opaline NSL Ino
Oczywiście jest jeszcze siedem innych przypadków wynikających z tego skojarzenia, każde z prawdopodobieństwem 12,5% ale ta samica nas interesuje do dalszych kroków a na dodatek w ten sposób mamy już pierwszego ptaka opaline NSL Ino (samicę). Wybrać ją spośród młodych jest łatwo bo to jedyny młody w mutacji opaline NSL Ino wynikajacy z tego skojarzenia.
W tym kojarzeniu uzyskujemy też:
12,5% szansy na samca NSL ino / opaline, którego moglibyśmy wykorzystać w kroku ostatnim ale niestety z tego skojarzenia są też samce NSL ino. Co powoduje, że ani znajomość płci ani wygląd (fenotyp Ino) nie wskażą nam, który z tych samców jest tym pożądanym, czyli szpaltem na opal. Wyjaśniłoby się to dopiero po kojarzeniach testowych ale to jest dla nas strata kolejnych sezonów lęgowych.
W zamian aby uzyskać pewnego samca NSL ino / opaline kojarzymy inną parę:

Krok trzeci - możemy już uzyskać ptaki w pożądanej mutacji ale przybliża nas on też do ostatniego kroku, w którym prawdopodobieństwo uzyskania młodych opaline NSL Ino znacznie wzrasta.

Kojarzenie. 4. (samiec podwójny szpalt x samica opal Ino)
green / opaline / NSL ino x opaline NSL ino green - (młody samiec z kojarzenia 1. x młoda samica z kojarzenia 3.)
12,5% szans na samca NSL ino / opaline ale tutaj mamy pewność, że każdy samiec Ino jest też szpaltem na opaline
Dostajemy tu również samce podwójne szpalty, które możemy wykorzystywać do opisanych skojarzeń a łatwo je rozpoznać, bo to jedyne zielone samce w lęgu.
Pojawiają się już tutaj samce i samice opaline NSL Ino (z prawdopodobieństwem 12,5%) więc moglibyśmy poprzestać i czekać cierpliwie na pożądane młode w kolejnych lęgach.

 

Krok ostatni.- ten krok daje nam już 50% szans na młode w mutacji opaline NSL ino green (po 25% szans na samca i 25% szans na samicę).

Kojarzenie 5. (samiec Ino szpalt na opaline x samica opaline NSL ino)
NSL ino / opaline x opaline NSL ino green (młody samiec z kojarzenia 4. x młoda samica z kojarzenia 3.)
25% szans na samca opaline NSL Ino
25% szans na samicę opaline NSL Ino
25% szans na samca NSL ino / opaline
25% szans na samicę NSL Ino

 opaline ino

Opisana droga do uzyskania ptaków agapornis fischeri w mutacji opaline NSL Ino green nie jest jedyną ale postarałem się wybrać taką, która na każdym kroku pozwala na jednoznaczne decyzje co do wyboru młodych do dalszych kojarzeń. Widać też, że zaczynanie od jednej pary jest niewskazane aby mieć w dalszych krokach ptaki niespokrewnione ze sobą.

Tak jak pisałem na początku, niektóre z kojarzeń można by pominąć wykorzystując ptaki (określone szpalty) od innych hodowców ale założenie tego opisu było takie, że cały proces prowadzimy tylko na ptakach z własnej hodowli zaczynając od NSL ino i opaline green.