Hodując nierozłączki "świadomie" warto znać tryby dziedzczenia poszczególnych mutacji oraz czego dana mutacja dotyczy.

Dlatego postanowiłem zebrać te informacje w jednej tabeli. Na początek jednak należy się kilka słów wyjaśnienia (po krótce i jak najprościej) odnośnie kolumn tabeli.

"Czego dotyczy"
Tę kolumnę przyjąłem jako główne kryterium podziału i na podstawie niej pokolorowałem poszczególne wiersze. Dlaczego tak? Otóż istnieją uzgodnienia, które powodują, że zarówno hodowcy jak i sędziowie mogą jednoznacznie identyfikować mutacje ptaka. Np. kombinacja mutacji dotyczących eumelniny jest nie akceptowana. Wszystkie te mutacje redukują ciemny pigment a tym samym kombinacja takich mutacji jest praktycznie nie do rozpoznania. Podobnie dla mutacji dotyczących psitaciny.  Inne uzgodnienia mówią o tym że kombinacje tego samego allelu nie są pożądane. Dlatego też pokolorowałem wiersze zawierające mutacje dotyczące tego samego aby łatwiej było je wyszukać.
Kombinacje mutacji związanych ze strukturą piór można hodować jak również można je łączyć z mutacjami eumelaniny i psitaciny.
Mutację związaną z rozmieszczeniem pigmentu można łączyć z wszystkimi mutacjami.

"Tryb dziedziczenia"
W dużym uproszeniu: znając tą informację, wiemy czy młody musi odziedziczyć gen danej mutacji na obu chromosomach (od obojga rodziców) czy wystarczy gen na jednym chromosomie (od jednego rodzica) aby młody był też tej mutacji (wizualny efekt mutacji). I tak:
- dominujący - wystarczy gen na jednym chromosomie (od jednego rodzica).
- recesywny - na obu chromsomach musi znajdować się gen tej mutacji (czyli młody musi go odziedziczyć od obojga rodziców) - muszą być nosicielami danej mutacji (wprost lub jako szpalt)
- niekompletna dominacja - jeśli gen znajduje się na obu chromosomach to efekt działania mutacji jest "bardziej" widoczny niż w przypadku gdy znajduje się tylko na jednym chromosomie (mówimy wtedy o ptakach SF - jednofaktorowych i DF - dwufaktorowych) ale w zarówno SF jak i DF powoduje wizualny efekt danej mutacji, tylko w różnym stopniu.

SL/NSL
Znów w dużym uproszczeniu mówiąc: znając tą cechę dziedziczenia możemy w pewnych okolicznościach określić płeć młodego na podstawie jego wyglądu oraz zależnie od płci rodzica możemy przewidzieć czy dana mutacja zostanie przekazana w pełni czy tylko jako szpalt.

Więcej szczegółów można znaleźć w dziale "Podstawy genetyki".

MUTACJA

Tryb dziedziczenia

SL/NSL

Czego dotyczy

aqua (allel mutacji blue)

recesywny

autosomalny

psitacina

blue factor (niebieski)

recesywny

autosomalny

psitacina

bronze fallow (allel mutacji NSL Ino)

recesywny

autosomalny

eumelanina

crested

wielofakt. dom.

autosomalny

struktura pióra

cynamon

recesywny

SL

eumelanina

dark eyed clear (dec)(allel mutacji NSL Ino)

recesywny

autosomalny

eumelanina

dark factor

niekomp. dominacja

autosomalny

struktura pióra

dilute

recesywny

autosomalny

eumelanina

dominant edged

niekomp. dominacja

autosomalny

eumelanina

dun fallow

recesywny

autosomalny

eumelanina

euwing

niekomp. dominacja

autosomalny

eumelanina

faded

recesywny

autosomalny

eumelanina

marbled

recesywny

autosomalny

eumelanina

misty

niekomp. dominacja

autosomalny

eumelanina

mottle

wielofaktorowy

autosomalny

eumelanina

NSL Ino recesywny autosomalny eumelanina

opaline

recesywny

SL

rozmieszczenie pigmentu

orange face

recesywny

autosomalny

psitacina

pale (allel mutacji SL Ino)

recesywny

SL

eumelanina

pale headed

niekomp. dominacja

autosomalny

psitacina

palle fallow

recesywny

autosomalny

eumelanina

pallid (allel mutacji SL Ino)

recesywny

SL

eumelanina

pastel (allel mutacji NSL Ino)

recesywny

autosomalny

eumelanina

SL Ino

recesywny

SL

eumelanina

slaty

dominujący

autosomalny

struktura pióra

szek dominujący (dominant pied)

dominujący

autosomalny

eumelanina

szek recesywny (recesive pied)

recesywny

autosomalny

eumelanina

turkus (allel mutacji blue)

recesywny

autosomalny

psitacina

violet

niekomp. dominacja

autosomalny

struktura pióra