Z inicjatywy kilku hodowców, prawdziwych miłośników nierozłączek, w dniach 10-12 listopada 2023r., w Biczycach Dolnych, została przeprowadzona pierwsza w Polsce specjalistyczna wystawa nierozłączek.

Zorganizowano ją dzięki poparciu i w oparciu o zasoby Nowosądeckiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, jako wystawa towarzysząca dorocznej wystawie tego stowarzyszenia. Głównym zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie wystawy był p. Michał Zachara.

Ponieważ było to pierwsze wydarzenie tego typu pojawiło się wiele niepewności, co do zainteresowania wśród wystawców, co do sposobu przeprowadzenia tej wystawy oraz innych kwestii.

Postanowiono, że zgłoszenia będą przyjmowane z podziałem na grupy obowiązującym w PFO. Podział ten w mojej ocenie jest dość przestarzały i nieadekwatny do obecnego stanu hodowli nierozłaczek. Jednak skoro w Polsce nie ma innego to do czegoś trzeba było się odnieść. Podział na grupy przy przyjmowaniu ptaków to jedno ale ostateczne klasy i grupy konkursowe to druga kwestia.

Ustalono podział na dwie klasy: "klasę konkursową" (ptaki z obrączkami indywidualnymi hodowcy z roczników 2023 i 2022) oraz "klasę powszechną" - obrączki z roczników 2021 i starsze bądź obrączki nie posiadające numerów indywidualnych wystawiającego hodowcy.

Zdecydowano, że w klasie konkursowej lokaty będą przyznawane z podziałem na gatunki, uwzględniając cztery gatunki wiodące liczbowo w naszych hodowlach. Zatem przyznano po trzy pierwsze miejsca zarówno w ptakach pojedynczych jak i w kolekcjach (4 ptaki) w następujących gatunkach: nierozłaczki czerwonoczelne (agapornis roseicollis), nierozłączki czarnogłowe (agapornis personatus), nierozłączki fischera (gapornis fischeri) oraz nierozłączki czarnolice (agapornis nigrigenis).

W klasie powszechnej wybrano tylko trzy pierwsze lokaty bez podziału na gatunki.

Wystawę sędziowali:
- klasa konkursowa - sędzia z Czech - p. Rene Postulka
- klasa powszechna - polski sędzia - p. Jan Kamiński

W wystawie udział wzięło 13 hodowców i do wystawy zgłoszono 149 nierozłączek. Co moim zdaniem jest w pewnym sensie sukcesem, biorąc pod uwagę, że była to pierwsza edycja oraz, że lokalizacja wystawy utrudnia udział hodowcom z odleglejszych rejonów Polski (np. Wielkopolska, Pomorze).

Ilości zgłoszonych nierozłączek z podziałem na gatunki:
- nierozłaczka czerwonoczelna - 73
- nierozłączka czarnogłowa - 45
- nierozłaczka fischera - 26
- nierozłączka czarnolica - 5

Zanim przejdę do zaprezentowania laureatów chciałbym pokusić się o małe podsumowanie i podziękowanie. Podziękowanie dla NSHKiPE za umożliwienie przeprowadzenia wystawy nierozłączek z wykorzystaniem ich zasobów oraz za zaangażowanie członków ich Stowarzyszenia, szczególnie dla p. Michała Zachary.

Moim zdaniem ta wystawa to duży krok aby pobudzić w Polsce rozwój hodowli nierozłączek w kontekście wystawowym. Jak można zaobserwować na większości wystaw, kanarki zwykle bywają reprezentowane w dziesiątkach a często w setkach, papużki faliste również dość licznie natomiast nierozłączki na większości wystaw nie pojawiają się a jeśli się pojawią to w ilości kilku - maksymalnie kilkunastu sztuk. Miejmy nadzieję, że wystawa "Poland Agapornis Show" stanie się wydarzeniem cyklicznym a hodowla nierozłączek będzie się rozwijała. Organizacja tej pierwszej wystawy była trudna również z tego powodu, że pewne ustalenia regulaminu trzeba było wypośrodkować tak aby z jednej strony nie zniechęcić początkujących ale z drugiej strony, żeby jednak wystawa miała choć minimalny prestiż, jako "ogólnopolska" wystawa nierozłączek.

Przejdę teraz do prezentacji laureatów. Muszę się jednak wytłumaczyć z małej ilości zdjęć i niekoniecznie dobrej ich jakości ale trochę pomagałem organizatorom i było mi trudno jednocześnie skupić się na dokumentacji wystawy i pomocy przy wystawie.

KLASYFIKACJA

KLASA KONKURSOWA - PTAKI POJEDYNCZE

Najlepsza nierozłączka w gatunku "agapornis roseicollis" a jednocześnie tytuł Championa Wystawy
- 92pkt. hodowca: Marian Baran26 Poland Agap Show 2023 11 12 54

Drugie miejsce w gatunku agapornis roseicollis
- 90 pkt. hodowca: Marian Baran27 Poland Agap Show 2023 11 12 55

Trzecie miejsce w gatunku gapornis roseicollis
-88 pkt. hodowca Marian Baran25 Poland Agap Show 2023 11 10 23

Pierwsze miejsce w gatunku agapornis personatus
- 90 pkt. hodowca: Gabriel Morgała
4 Poland Agap Show 2023 11 12 118

Drugie miejsce w gatunku agapornis personatus
- 90 pkt. hodowca Patryk Golla
15 Poland Agap Show 2023 11 12 57

Trzecie miejsce w gatunku agapornis personatus
- 89 pkt. hodowca Artur Foreiter
18 Poland Agap Show 2023 11 12 58

Pierwsze miejsce w gatunku agapornis fischeri
- 91 pkt. hodowca Jacek Nitsch
41 Poland Agap Show 2023 11 12 60

Drugie miejsce w gatunku agapornis fischeri
- 89 pkt. hodowca Tomasz Peciak
39 Poland Agap Show 2023 11 12 62

Trzecie miejsce w gatunku agapornis fischeri
- 88 pkt. hodowca Jacek Nitsch
42 Poland Agap Show 2023 11 12 61

Pierwsze miejsce w gatunku agapornis nigrigenis
- 90 pkt. hodowca Artur Foreiter
20 Poland Agap Show 2023 11 10 29

KLASA KONKURSOWA - KOLEKCJE

Najlepsza kolekcja w gatunku "agapornis roseicollis" a jednocześnie tytuł Najlepszej Kolekcji Wystawy
- 368pkt. hodowca: Marian Baran
k1 Poland Agap Show 2023 11 10 5

Drugie miejsce w kolekcji agapornis roseicollis
- 362 pkt. hodowca: Marian Baran
k2 Poland Agap Show 2023 11 10 6

Trzecie miejsce w kolekcji agapornis roseicollis
- 355 pkt. hodowca: Tomasz Peciak
k15 Poland Agap Show 2023 11 10 10

Pierwsze miejsce w kolekcji agapornis personatus
- 364 pkt. hodowca: Jacek Nitsch
brak zdjęcia

Drugie miejsce w kolekcji agapornis personatus
- 356 pkt. hodowca: Jacek Nitsch
brak zdjęcia

Trzecie miejsce w kolekcji agapornis personatus
- 351 pkt. hodowca: Peciak Tomasz
brak zdjęcia

 

Pierwsze miejsce w kolekcji agapornis fischeri
- 352 pkt. hodowca: Jacek Nitsch
k3 Poland Agap Show 2023 11 12 51


Drugie miejsce
w kolekcji agapornis fischeri
- 346 pkt. hodowca: Peciak Tomasz
k14 Poland Agap Show 2023 11 12 53

Trzecie miejsce w kolekcji agapornis fischeri
- 342 pkt. hodowca: Krzysztof Szarek
k7 Poland Agap Show 2023 11 12 52

Pierwsze miejsce w kolekcji agapornis nigrigenis
- 351 pkt. hodowca: Krzysztof Szarek
brak zdjęcia

KLASA POWSZECHNA - PTAKI POJEDYNCZE

Pierwsze miejsce w klasie powszechnej
- 93 pkt. hodowca: Marian Baran (agapornis roseicollis)

Drugie miejsce w klasie powszechnej
- 92 pkt. hodowca: Marian Baran (agapornis roseicollis)

Trzecie miejsce w klasie powszechnej
- 91 pkt. hodowca: Leszek Klimek (agapornis roseicollis)

Najlepsza kolekcja w klasie powszechnej:
- 358 pkt. hodowca: Leszek Klimek (agapornis roseicollis)

Pozostałe fotki ptaków i wystawy.

1 Poland Agap Show 2023 11 10 28 35 Poland Agap Show 2023 11 10 30 37 Poland Agap Show 2023 11 10 27 52 Poland Agap Show 2023 11 10 24 53 Poland Agap Show 2023 11 10 29

 k8 Poland Agap Show 2023 11 10 9 k12 Poland Agap Show 2023 11 10 7 k16 Poland Agap Show 2023 11 10 34

Poland Agap Show 2023 11 10 0 Poland Agap Show 2023 11 10 11 Poland Agap Show 2023 11 12 40

W trakcie wystawy odbyło się też spotkanie hodowców z poczęstunkiem ufundowanym przez NSHKiPE. Była okazja porozmawiać, posłuchać tych bardziej doświadczonych. Oby częściej taka impreza się odbywała dając wiele pozytywnych efektów dla nas wszystkich.

Poland Agap Show 2023 11 12 121

Miejmy nadzieję, że "Poland Agapornis Show" stanie się imprezą cykliczną z coraz większym zainteresowaniem i zaangażowaniem hodowców nierozłączek z całej Polski.