W niektórych wpisach odwołuję się do MUTAVI ale co to jest MUTAVI ?

MUTAVI została założona przez Johna van Eerda i Inte Onsmana w 1985 roku. Kiedy powstała grupa MUTAVI, jej intencją było zapewnienie bardziej naukowego podejścia do pisania artykułów o genetyce, strukturze piór, pigmentacji, mutacjach itp. Po nagłej śmierci Johna van Eerda, pełną koordynację przejął Inte Onsman.

W ramach MUTAVI przeprowadzono wiele badań nad nieprawidłowościami pigmentacyjnymi związanymi ze zmutowanymi fenotypami, których pochodzenie lub dziedziczenie nie było jeszcze do końca jasne. Aby móc to przeanalizować, z różnych piór wykonano przekroje 1/4000 mm. Przekroje te pokolorowano za pomocą środków chemicznych, a po wysuszeniu można było je badać i fotografować pod mikroskopem. Po porównaniu takiego przekroju z pigmentacją typu dzikiego mozna było określić, co dokładnie dzieje się z eumelaniną i z jakimi typami mutacji mamy do czynienia.

Aby poprzeć te wyniki i wnioski, MUTAVI dysponuje bazą danych zawierającą ponad 1000 artykułów, z których 90% pochodzi z literatury naukowej.

MUTAVI to całkowicie niezależna platforma, niezwiązana z żadną organizacją. Gdy grupy projektowe proszą o współpracę z MUTAVI, prowadzone są badania, oferowane są porady i organizowane seminaria.

Wytyczne MUTAVI mają zawsze charakter doradczy,  pracowano nad lepszym nazewnictwem różnych mutacji ptaków oraz ulepszaniem symboli genetycznych i ich wykorzystania, aby wszyscy hodowcy, zwłaszcza początkujący, mogli odnieść korzyści.

Kontakty międzynarodowe za pośrednictwem Internetu jasno pokazują, że istnieje duża potrzeba większej przejrzystości, jednolitości, badań i współpracy.

Badania koncentrują się na mutacjach oraz nazewnictwie i poprawności symboli genetycznych; najważniejsze gatunki to nierozłączki, wróbliczki, papużki faliste, aleksandretty obrożne, kanarki, amadyny wspaniałe i nimfy.

Więcej informacji o MUTAVI znajdziesz na stronie www.mutavi.info