W obrębie rodzaju Agapornis, fenotyp "dark eyed clear" został najprawdopodobniej po raz pierwszy znaleziony u Agapornis fischeri, ale nie jest jasne, gdzie dokładnie to miało miejsce.

Ta mutacja jest na całym świecie nazywana „dark eyed clear”, co czasami skraca się do dec. Stąd używane nazwy to dec green i dec blue. Skrót dec był czasami pisany wielkimi literami, tj. DEC, ale było to mylące i wielu uważało tę mutację za dominującą.

W mutacji dark eyed clear (dec) widzimy, że eumelanina zniknęła z piór w około 95%. W efekcie ptaki są żółte, czasami z zielonym odcieniem, a nawet zielonymi plamami na piórach. Kuper jest bardzo jasnoniebieski. U tego mutanta nie zmienił się kolor nóg ani oczu. Kiedy rodzą się młode ptaki, są zwykle całkowicie żółte, ale z czasem na upierzeniu pojawiają się zielone plamki. Po pierwszym młodzieńczym pierzeniu zwykle znikają, ale często nadal mają nieco zielony odcień.

Dark eyed clear są podobnie jak pastel, allelem genu ino (a-locus) NSL (niezwiązanego z płcią). Mówiąc najprościej, można powiedzieć, że kombinacje dark eyed clear i NSL ino (lub pastelowych) nie dają zielonych ptaków szpaltów dla obu mutacji, ale kolor pośredni. Homozygotyczny lub "czysty" dark eyed clear green to żółty ptak z ciemnymi oczami i jasnoniebieskim kuprem.

Ponieważ upierzenie ma zazwyczaj jasnozielony odcień, wielu hodowców łączyło te ptaki z NSL ino green, aby „poprawić kolor”. Nie zdając sobie sprawy, że łączyli dwa allele tego samego genu. Młode z tego skojarzenia mają bardziej jednolity kolor bez zielonego odcienia, ale jak wspomniano wcześniej, można je wyraźnie rozpoznać po białym kuprze u A. fischeri.

Dark eyed clear A. fischeri z białym kuprem są zatem kombinacją dark eyed clear i NSL ino. Ponieważ obie mutacje są allelami tego samego genu, kombinacje te są opisane jako Declno. Termin dec jest pisany wielką literą w taki sam sposób, w jaki ino zapisuje się wielką literą. Ma to na celu wskazanie, które dwa allele zostały połączone. Te fenotypy z białym kuprem są niepożądane na większości wystaw.

Ponieważ pastel, podobnie jak dark eyed clear, jest allelem genu ino NSL, kombinacje dark eyed clear i pastelowego dają oczywiście typ pośredni zwany PastelDec (pastel jest pisany jako pierwszy, ponieważ ma mniejszą redukcję). Ta kombinacja jest dość zmienna. Niektóre ptaki PastelDec są trudne do odróżnienia wizualnie od Pastellno, inne wykazują wyraźniej ciemne oczy i wyraźne cechy, ale mają bardzo ciemnoniebieski kuper.

Hodowcy powinni starać się hodować dark eyed clear w jak najczystszej postaci.

Ponieważ obecność Dark Factor tylko podkreśla zielony odcień w piórach, a nawet wzmacnia jego działanie, nie zaleca się łączyć dark eyed clear z Dark Factor.

Dark eyed clear green Agapornis fischeri

Jest to głównie żółty ptak o bardzo jasnoniebieskim kuprze, szarych nogach, ciemnych pazurkach i ciemnych oczach. Dziób ma taki sam kolor jak w typie dzikim. Pomarańczowo-czerwona maska ​​oraz rozmiar i kształt maski pozostają niezmienione w porównaniu z typem dzikim. Z tyłu głowy dobre, czyste okazy mają żółtą poprzeczną linię, która ma szerokość od czubka głowy do szyi. Lotki mają żółtą chorągiewkę zewnętrzną i białą chorągiewkę wewnętrzną. Pióra ogona są przeważnie żółte z białym końcem. Lotki drugorzędowe mają pośrodku pomarańczowo-czerwony wzór. Ten wzór jest częściowo otoczony białą strefą. Pomimo faktu, że ptaki dark eyed clear nadal mają jasnozielony odcień w swoim upierzeniu, standardy wymagają, aby ptak był tak żółty, jak to możliwe, z jak najmniejszą zieloną barwą. Jeśli tył głowy jest zbyt czerwony, dark eyed clear A. fischeri zostanie uznany za wadliwy, podobnie jak w przypadku NSL ino green A. fischeri, ponieważ w dobrym czystym dzikim typie ten przesadnie czerwony odcień nie występuje na tyle głowy. Mieszańce dark eyed clear green A. fischeri i A. personatus można znaleźć regularnie. Można je rozpoznać po krótszej masce, bardziej czerwonej psittacinie z tyłu głowy i bardziej szarym kolorze kupra.

  dec 70

Dark eyed clear green Agapornis nigrigenis

Dark eyed clear u nigrigenis daje całkowicie żółtego ptaka z wyjątkiem maski. Ponieważ kuper dzikiego typu A. nigrigenis jest zielony, kuper dark eyed clear green Agapornis nigrigenis będzie żółty. Oznacza to również, że typy Declno nie mogą być wizualnie odróżnione od homozygotycznych, dark eyed clear green. Wiele dark eyed clear green A. nigrigenis na wystawach jest w rzeczywistości Declno green. Czasami hodowcy robią to świadomie, aby wyeliminować zielony odcień w piórach, a co najważniejsze: sędzia nie może tego dostrzec u A. nigrigenis.

Ze względu na kolor maski: u dzikiej formy A. nigrigenis policzki są czarne, czoło rdzawobrązowe, a podbródek ciemnopomarańczowy lub łososiowy. Kolory te są tworzone przez połączenie czerwonej psittaciny i czarnej eumelaniny w piórach maski. Ilości i proporcje obu obecnych pigmentów określą ostateczny kolor. Na przykład policzki mają mniej czerwonej psittaciny niż czoło i podbródek. Widać to wyraźnie w mutacji dark eyed clear. Ponieważ eumelanina znika, pozostaje tylko czerwona psittacina, ale ilość nie jest taka sama w całej masce. Na policzkach czerwony kolor będzie ciemniejszy. Na policzkach i okolicach dzioba widać wyraźne wybielenia a podbródek i czoło są bardziej czerwone. Te szczegóły są bardzo ważne, ponieważ tych jaśniejszych policzków nie ma na przykład u dark eyed clear A. lilianae. Łapy, pazury i oczy pozostają niezmienione. Dziób będzie podobny do typu dzikiego, od spodu czerwony i blady do jasnoróżowo-rogowego u nasady. Również rozmiar dzioba nie może być zbyt duży. Ptak musi mieć postawę typową dla A. nigrigenis. W oku tęczówka będzie jaśniejsza niż źrenica.

Dark eyed clear green Agapornis personatus

Dark eyed clear green Agapornis personatus są nadal bardzo rzadkie. Są one, podobnie jak dark eyed clear green A. fischeri, całkowicie żółte z jasnym szaro-niebieskim kuprem, szarymi nogami oraz ciemnymi pazurkami i oczami. Wyraźną różnicę w porównaniu z dark eyed clear green A. fischeri widać w kolorze maski. Będzie to bardzo jasny czerwony, podobny do NSL ino green A. personatus i ten czerwony kolor można znaleźć tylko tam, gdzie normalnie występuje czarna maska w typie dzikim. Czasami można jeszcze zobaczyć drobne rozgraniczenie maski. Te ptaki powstały przez transmutację. Declno A. personatus można również rozpoznać po białym kuprze.

Dark eyed clear green  Agapornis lilianae

Są również rzadkie. Dark eyed clear green A. lilianae muszą być całkowicie żółte (włącznie z kuprem), z wyjątkiem maski zgodnie ze standardami. Pomarańczowo-czerwona maska ​​zaczyna się w połowie wysokości korony, skąd biegnie mniej więcej po łuku wokół oczu, gdzie zwęża się na gardle i na początku podbródka. Podbródek jest nieco szerszy na klatce piersiowej i kończy się około dwóch centymetrów poniżej czubka dzioba. Nie ma wyraźnego rozgraniczenia maski na policzkach i koronie. Ten typ został również rozwinięty przez transmutację i dlatego musi mieć wszystkie cechy A. lilianae. Jedną ze szczególnych cech charakterystycznych jest kolor dzioba, który musi być czerwony od dołu i blady u nasady, tak jak u A. nigrigenis. Zbyt jednorodny i zbyt duży dziób, który jest zbyt czerwony, jest charakterystyczny dla hybryd i dlatego jest niepożądany. Dodatkową cechą A. lilianae jest bledsza tęczówka oka.

 

Bardzo ważne jest, aby próbować wyhodować dużą liczbę możliwie najlepszych homozygotycznych dec. Dzięki odpowiedniej selekcji można uzyskać bardziej jednolite upierzenie. Pewne kombinacje wielu mutacji eumelaniny wizualnie dają ptaki „dec”. Na przykład połączenie DF edged i Pastellno daje ptaki, które wyglądają jak dark eyed clear green. Będą żółte z ciemnymi oczami, ciemnymi nogami i pazurkami, a nawet z niebieskim zadem. Jeśli przyjrzymy się uważnie kształtowi i rozmiarowi maski, zobaczymy, że ta czerwona maska ​​jest znacznie mniejsza niż w normalnym typie dzikim. Jest to wyraźna oznaka obecności DF edged. Kuper będzie miał również ciemniejszy kolor. Genetycznie te ptaki nie będą spokrewnione z prawdziwym dark eyed clear green.

 

Połączenie z niebieskim

Dark eyed clear można łączyć z blue factor. Ta kombinacja z niebieskim da praktycznie całkowicie białego ptaka o ciemnych oczach, który jest na całym świecie nazywany dark eyed clear blue.

Podobnie jak w przypadku ptaka dark eyed clear green, nie zaleca się łączenia z innymi allelami a-locus i właściwie z jakąkolwiek inną mutacją eumelaniny gdyż ptaki takie nie są akceptowane na wystawach i tracą swoją rozpoznawalność.

Kombinacje z dark factor mogą również występować genetycznie, ale wizualnie ptaki dark eyed clear green nie ulegną zmianie. Po prostu uzyskają nieco ciemniejszy odcień w całym upierzeniu, a u gatunków z niebieskim kuprem będzie on nieco ciemniejszy. W dark eyed clear blue widoczna jest tylko niewielka różnica koloru na kuprze. Jeśli ptaki są Declno green lub Declno blue, będą miały biały kuper u A. fischeri i A. personatus, a obecności dark factor w ogóle nie będzie widać. Ale jak wspomniano wcześniej, te kombinacje są bezużyteczne i dlatego nie stanowią dla ptaka żadnej wartości dodanej.

 

Dark eyed clear blue Agapornis fischeri:

Ptaki te są prawie całkowicie białe, mają ciemniejsze oczy i nogi oraz bardzo jasny fioletowy kuper, jasnoniebieski odcień na upierzeniu. Kombinacje z NSL ino skutkują ptakami Declno blue. Brakuje im jasnofioletowego kupra.

 

Dark eyed clear blue Agapornis personatus

Są bardzo rzadkie. Ptaki są prawie całkowicie białe, na głowie ślady rozgraniczenia czarnej maski, oczy czarne, nogi szare, kuper matowoniebieski.

 

Dark eyed clear blue Agapornis nigrigenis

Prawie całkowicie biały ptak, ale wciąż z jasnoszarym odcieniem na policzkach, czarnymi oczami, szarymi nogami i ciemnoszarymi pazurkami. Można je pomylić z Declno blue A. personatus. Dlatego musimy szczególnie zwrócić uwagę na inne typowe cechy A. nigrigenis, takie jak postawa i mały dziób. Inną wskazówką może być oko. W czystym A. nigrigenis tęczówka ma jaśniejszy kolor niż źrenica, tak samo musi być w przypadku mutanta.

 

Dark eyed clear blue Agapornis lilianae

Całkowicie biały ptak, czarne oczy, szare nogi, ciemnoszare pazurki. Musimy również zwrócić uwagę na rozmiar i typową postawę lilianae, aby nie pomylić ich z niebieskim Declno A. fischeri. Podobnie jak u A. nigrigenis u dark eyed clear blue A. lilianae tęczówka musi być jaśniejsza niż źrenica.

 

Dec w połączeniu z opaline.

Połączenie dec green i opaline green może dać u Agapornis fischeri piękny fenotyp .

 

Opracowano na podstawie książki : "Lovebirds Compendium" - 2016 - Dirk Van den Abeele