To oznaczenia używane według międzynarodowych ustaleń a służące do opisywania mutacji nierozłączek.

Spotkałem się z tym, że te oznaczenia występujące w opisach mutacji nierozłączek czasami sprawiają problemy lub przynajmniej niejasności w zrozumieniu ich znaczenia. W gruncie rzeczy nie jest to trudne i mam nadzieję, że ten krótki opis pomoże rozwiać te wątpliwości.

D i DD - te dwa dotyczą konkretnej i tylko jednej mutacji, mianowicie "Dark factor" (literka D od słowa "Dark"). Ta mutacja to autosomalny niekompletny dominant (co oznacza "niekompletny dominant" będzie opisane w innym artykule). O szczegółach tej mutacji można poczytać tutaj. W tym momencie ważne jest dla nas to, że chromosomy występują w parach (jeden od ojca, drugi od matki) a każdy chromosom zawiera geny, między innymi np. zmutowany gen "Dark factor". Co w efekcie powoduje, że ptak może mieć albo jeden gen "Dark faktor" odziedziczony po jednym z rodziców albo dwa zmutowane geny "Dark factor" (jeśli odziedziczy je od obojga rodziców). Aby to rozróżnić zdecydowano, że będzie się to oznaczać pojedynczym "D" jeśli jest tylko jeden a podwójnym "DD" gdy są dwa. Jak "D" i "DD" wpływa na fenotyp ptaków też można znaleźć w artykule o mutacji "Dark factor".

Bardzo podobnie jest z symbolami SF (od: Single Factor - pojedynczy czynnik, czasami oznaczany 1f) i DF (od Double Factor - podwójny czynnik, czasami oznaczany 2f). Różnica jest taka, że D i DD zostało przypisane tylko do jednej konkretnej mutacji - Dark factor, zaś SF i DF jest dopisywany do różnych mutacji, zwykle typu autosomalnego dominującego, które mogą wystąpić w postaci jednego lub dwóch genów (zależnie czy zostaną odziedziczone od jednego z rodziców czy od obojga).

Przykłady:

D green - oznacza ptaka zielonego z pojedynczym zmutowanym genem "Dark factor"
DD blue - oznacza ptaka niebieskiego z obydwoma zmutowanymi genami "Dark factor"

SF dominant pied (jednofaktorowy szek dominujący)
DF dominant pied (dwufaktorowy szek dominujący)
DF edged blue (dwufaktorowy edged niebieski)

 

Przy okazji warto mieć na uwadze, że nie zawsze DF (podwójny factor) "wzmacnia" efekt wizualny mutacji w stosunku do SF (pojedynczego faktora). Przykładem tego jest akurat właśnie szek dominujący. Wcale DF nie musi powodować, że "cętek" będzie więcej lub będą większe. Poprostu zapis DF daje informację, że ten ptak ma gen zmutowany na obu chromosomach, czyli odziedziczył go od obojga rodziców, jak również na pewno przekaże go potomstwu.

Warto też mieć świadomość, że mogą wystąpić w opisie mutacji ptaka obydwa te symbole jednocześnie czyli np:

SF dominant pied DD green - czyli mówiąc prosto i obrazowo, mamy ptaka z podwójnym Dark factor green, czyli ciemnego zielonego a jednocześnie jednofaktorowy szek dominujący, czyli w efekcie końcowym "ciemnozielony w cętki".

 

Teoretycznie, można by zapisać SF Dark factor lub DF Dark factor - ale z jakiegoś powodu (być może dziwnie wygląda "double factor dark factor") zdecydowano, że akurat mutacja "Dark factor" będzie miała swoje własne oznaczenie. Czyli można by powiedzieć, że D (dla Dark factor) = SF (dla innych mutacji) a DD (dla Dark factor) = DF (dla innych mutacji).

 

Mam nadzieję, że ten opis rozjaśnił trochę sprawę tym, którzy nie do końca byli pewni o co chodzi z D, DD, SF, DF.