Przeorganizowałem Menu. Wierzę, że nowy układ ułatwi nawigację po stronie.