www@toruande.org.pl
nie wiem czy podać :-)

Nie ino, ale wciąż ptak z czerwonymi oczami. Taki obraz ma większość hodowców, gdy słyszą słowo „fallow”.

I rzeczywiście, u wszystkich mutantów opisywanych jako fallow ilość eumelaniny w oczach w jakiś sposób zmniejszyła się, powodując odmienny kolor oczu. Ten kolor oczu zmienia się od bardzo jasnej czerwieni do, jak to się określa, „ciemnoczerwony burgund”. Niemniej jednak w upierzeniu nadal występuje eumelanina i dlatego ptaki te to zdecydowanie nie Ino.

W istniejącej literaturze ornitologicznej mutanty fallow opisywane są u wielu gatunków ptaków. Ponieważ w obrębie istniejących gatunków można znaleźć wiele typów fallow, konieczny jest dalszy podział w ramach mutacji fallow. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę tło genetyczne i to, co dokładnie występuje w piórach.

Najpierw jednak skupmy się na nazwie fallow. Jako przymiotnik, fallow odnosi się do jasnobrązowego koloru. Możemy więc założyć, że nazwa fallow pochodzi od brązowego koloru lotek występujących u niektórych ptaków fallow.

Ponieważ wiele lat temu wymiana informacji była niewielka, w obrębie różnych gatunków ptaków mieliśmy różne nazwy fenotypów fallow. Tak więc dla tego samego typu często było pięć lub sześć różnych nazw. Przeglądając listę istniejących nazw mutacji, widać, że różne kolory były błędnie nazywane fallow. Niektórzy hodowcy dla istniejących typów fallow zaczęli używać nowych nazw, takich jak „recesywny cynamon”, „buttercup”, „yellowhead”(żółtogłowy), „yellowhead yellowtail (żółtogłowy-żółtoogonowy)” itp.. Nazwy te zwykle brzmiały dobrze i były inspirowane komercyjnie, ale nic nie znaczyły w odniesieniu do treści i genotypu.

Typowy dla fallow jest fakt, że wszystkie te ptaki mają pewną redukcję eumelaniny w swoim upierzeniu, a ich kolor oczu zmienia się od jaskrawoczerwonego do winno-czerwonego, w zależności od mutacji fallow. Niepełna redukcja eumelaniny i zaczerwienienie oczu to dwa warunki, które muszą być spełnione, jeśli chcemy używać terminu fallow. Trzecim wymaganiem do tej pory było to, że ten typ fallow musi dziedziczyć autosomalnie recesywnie.

Próbując podzielić różne typy fallow u papugowatych na grupy, odbyło się wiele międzynarodowych rozmów. Trzeba przyznać, że mutacja fallow nie jest łatwym tematem.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, istniejące typy fallow dzielą się na „bronze fallow”, „pale fallow”, „dun fallow” oraz „ashen (albo smokey) fallow”. Próbowano je klasyfikować na podstawie widocznej redukcji eumelaniny w piórach i lotkach.

W ashen (czasami nazywanym również smokey) fallow czarna eumelanina jest redukowana do jasnoszarego zgodnie z tą klasyfikacją. O ile wiadomo, ten „ashen (smokey) fallow” występuje tylko u nimf (Nymphicus hollandicus).

U „dun fallow” czarna eumelanina jest zredukowana do szarobrązowego.

U „bronze fallow” czarna eumelanina zostaje zredukowana do brązu.

U „pale fallow” czarna eumelanina jest zredukowana do jasnobrązowej.

Ta wstępna lista jest dobrym początkiem tworzenia podziału, jednak te „poziomy” redukcji eumelaniny nie są wystarczające, sam fakt, że mutacja jest określana „wizualnie” wydaje się być niebezpieczny, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi różnica pomiędzy brązem, brązową szarością itp. Doświadczenie uczy, że indywidualna interpretacja i umiejętność wyraźnego rozróżnienia niektórych kolorów odgrywa kluczową rolę. To, co niektórzy uznają za szarobrązowe, innym może wydawać się szare lub brązowe. Potrzebna by była inna klasyfikacja, taka, w której możn zmierzyć pewne czynniki.

Wizja autora książki (Dirk van Den Abeele)

Potwierdza się fakt, że istnieją różne rodzaje fallow. Obecnie istnieje jeden gatunek ptaków, w którym bez wątpienia opisano trzy różne typy fallow i dotyczy to papużek falistych (Melopsittacus undulatus). Tutaj mamy „niemiecki fallow”, „angielski fallow” i „szkocki fallow”. Przy czym należy wspomnieć, że „szkockie fallow” wymarły lub przynajmniej nie istnieją żadne znane osobniki „szkockie fallow”. Jak widać dla papużek falistych nadal jest używany przestarzały system, gdzie nazwa kraju pochodzenia jest zawarta w nazwie mutacji.

Ten system już jakiś czas temu udowodnił, że nie działa i że z tego powodu nazwa mutacji może różnić się w zależności od gatunku. Na przykład u papużek falistych używa się nazwy „angielski fallow”, u Agapornis roseicollis określa się je jako „wschodnioniemiecki fallow”.

W „niemieckim fallow” widać ciemnoczerwone oczy i biały pierścień tęczówki.
W „angielskim fallow” oczy opisane są jako: rubinowoczerwone, ale bez białego pierścienia tęczówki.
U „szkockiego fallow” oczy są uważane za śliwkowoczerwone, również bez białego pierścienia.

Pomimo prób znalezienia jasnych opisów tych trzech różnych typów fallow u papużek falistych, nie udało się dostarczyć wystarczających informacji dotyczących dokładnego koloru piór lotek w tych trzech mutacjach. Jednak różne doniesienia o kolorze wykazały, że u papużek falistych rzeczywiście istnieją trzy różne, niespokrewnione mutacje. Harrie van der Linden, specjalista od mutacji u papużek falistych, kiedyś posiadał trzy różne typy fallow u papużek falistych. To dało mu możliwość łączenia w pary tych różnych mutantów. Wynikiem były zawsze zielone szpalty, co jest wyraźnym dowodem na to, że rzeczywiście były to trzy oddzielne mutacje.

U nierozłączek można znaleźć dwa, a może nawet trzy typy fallow. Uderzające jest to, że u nierozłączek, w przeciwieństwie do papużek falistych, istnieje wyraźna różnica w kolorze upierzenia między tymi typami fallow.

Jak to możliwe, że u papużek falistych tylko czerwone oczy różnią się między różnymi typami fallow, a u nierozłączek oprócz różnicy w kolorze oczu występuje również różnica w kolorze upierzenia? U papużek falistych, w przeciwieństwie do nierozłączek, eumelaninę można znaleźć również w korze większości piór. Ta eumelanina jest odpowiedzialna za ciemny wzór na skrzydłach, ten wzór nie występuje u nierozłączek. Dlatego w korze większości piór nierozłączek nie ma eumelaniny. Jest zatem możliwe, że mutacja fallow nie wpływa lub prawie nie wpływa na eumelaninę w korze. Jednak jak do tej pory nie znalaziono wystarczających dowodów naukowych.

Ponieważ u nierozłączek redukcja eumelaniny różni się w różnych typach fallow, zatem poprzez kolor oczu, w połączeniu z redukcją eumelaniny w upierzeniu, możliwe jest lepsze rozróżnienie.

Wydaje się, że u nierozłączek:

- Bronze Fallow - ma ograniczoną redukcję eumelaniny, zarówno w oczach jak i w upierzeniu. Kolor zwykle zielonych piór wydaje się być bardziej zielono laurowy, a oczy są ciemniejsze, bordowoczerwone.

- Pale Fallow - tutaj mamy wysoką redukcję eumelaniny w oczach i upierzeniu. Ogólny kolor ciała jest żółty - z jasnozielonym odcieniem, oczy są jaskrawoczerwone.

- Dun Fallow - niewielka redukcja eumelaniny w upierzeniu powodująca, że ​​kolor piór jest podobny do cynamonowego lub nawet pastelowego, ale z dużą redukcją eumelaniny w oczach. Z tego powodu oczy są jaskrawoczerwone.

Jest to opinia autora książki i chociaż wielu hodowców zgadza się z tą teorią, może się okazać, że ta klasyfikacja nie jest całkowicie poprawna lub niekompletna.

Poszczególne typy fallow nierozłączek zostaną opisane bardziej szczegółowo w oddzielnych wpisach.

 

 Opracowano na podstawie książki : "Lovebirds Compendium" - 2016 - Dirk Van den Abeele